Qui Som

Projectes educatius per a cada necessitat 35 anys educant i aprenent

  • 35 Anys Educant
    i aprenent

  • Formació
    d'educadors

  • Dinamització
    juvenil en l'esplai

El Centre d’Estudis de l’Esplai és una entitat sense afany de lucre que ofereix els seus serveis a la societat en l’àmbit de la educació no formal i el temps lliure. La seva tasca es va iniciar com a escola de formació i ara també és un referent com a entitat prestadora de serveis.

Fou fundat l’any 1979 per un grup de persones amb experiència dins el món de l’Escoltisme, els campaments, les colònies i els Clubs de joves i infants, amb finalitat d’omplir el buit en la formació d’educadors en el temps lliure en la vessant laica.
El CEE va ser reconegut per la Direcció General de Joventut

del govern Estatal amb data de dos d’agost de 1982 i registrada amb el número 30 a l’apartat d’Escoles d’Esplai. Quan es produí el traspàs de competències en matèria de joventut a la Comunitat Autònoma, l’any 1985, va ser inscrita amb el número 2 al Registre d’Escoles de Formació de Lleure de la Direcció general de Joventut del Govern Balear.

Com a servei està oberta a totes les persones interessades pel món del lleure educatiu i que respectin el seu estil educatiu. Les finalitats primordials de l’entitat són, des d’una visió integradora, la formació de persones lliures en la vessant laica.

CRONOLOGÍA

1979

Naixement del CEE.

1980

Primer curs de monitors.

1983

Creació de l’esplai a Son Banya.

1984

Primer curs de directors.

1989

Gestió de casals de joves de Palma i pobles de Mallorca.

1990-1995

Edició i publicació d’estudis sobre el temps lliure a Mallorca.

1997

Organització de les 1rs Jornades de Debat titulades “Monitors i directors d’esplai: Els reptes del lleure”.

1998

Organització i coordinació del primer intercanvi juvenil a Noruega.

2002

Organització del primer curs a Balears d’educadors ambientals conjuntament el GOB.

2004

Projecte de cooperació a Tànger. Realització de dos curso de monitors.

2005

Enviament dels primer voluntaris europeus de Balears a Macedònia.

2008

Intercanvi juvenil a Turquia i Finlàndia.

2009

Reconeixement de l’Ajuntament de Palma pels 30 anys de tasca en el món del lleure.

2011-2013

Participació i coordinació en el projecte internacional “The Anholt Project”.

2015

Revisió dels valors de l’entitat i nova empenta.