Projectes educatius per a cada necessitat

35 anys educant i aprenent

El Centre d'Estudis de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que ofereix els seus serveis a la societat en l'àmbit de la formació no formal i del temps lliure. Cal destacar principalment la tasca duta com a escola de formació.

Fou fundat l'any 1979 per un grup de persones amb experiència dins el món de l'Escoltisme, els Campaments, Colònies i Clubs d'infants i joves, amb la finalitat d'omplir el buit existent en la formació i la capacitació d'educadors en el temps lliure.

El Centre d’Estudis de l’Esplai (CEE) va esser reconegut per la Direcció General de la Joventut del Govern Estatal amb data de dos de d'agost de 1.982 i registrada amb el número 30 a l'apartat d'Escoles d'Esplai. Quan es produí el traspàs de competències en matèria de joventut a la nostra Comunitat l'any 1985, va esser inscrita amb el número 2 al Registre d'Escoles de Formació d'Educadors en el Lleure de la Direcció General de Joventut del Govern Balear.

Com a servei està obert a totes les persones interessades pel món del temps lliure i que respectin el seu estil educatiu. Les finalitats primordials de l’entitat són la formació i la dinamització infantil i juvenil en l'esplai, dintre d'una visió integradora de la persona des de la vessant laica i en un marc de llibertat.

Galeria d'imatges

Altres serveis

D'entre totes les activitats que oferim, podràs trobar entre d'altres:

Contacta'ns

Ens podras trobar a la nostre seu, o a través del telèfon o correu electrònic.

Adreça: Pere Martell 44, 07003 Palma
Telèfon: 971 72 89 03
E-mail: info@centreactivitatsesplai.cat